Projektstöd & projektering

Kraftpojkarna kan med sin erfarenhet och kompetens erbjuda projektstöd och projektering inom såväl konstruktion, hållfasthet och design. Det kan både vara en förstudie för att utröna möjligheterna och förutsättningarna för en anläggning samt kan vara att utarbeta förfrågningsunderlag för en upphandling

Projektstöd & projektering

Kraftpojkarna är gärna med och bidrar i Ert projekt med:

Visualiseringar

  • Visualiseringar- Foto/bildmontage på givna prospekt att användas som beslutsunderlag för slutkunden, för att utöka möjligheterna till bygglov mm.

Montage

  • Infästningar i tak - Förslag på vilka montagekomponenter som bör användas och hur dessa används för att uppnå ett effektivt och säkert montage för just Ert projekt
  • Personsäkerhet - Vilka krav på personsäkerhet ställs vid panelmontage på ett tak/fasad
  • Egenkontroller - Med system och produkter från Kraftpojkarna möjliggörs effektiva egenkontroller bl.a. för att säkerställa att montage och anslutning av paneler utförts på ett korrekt sätt.

Beräkningar

  • Förväntad produktion - Kraftpojkarna tillhandahåller verktyg för att enkelt och professionellt ta fram den förväntade produktionen från solcellsanläggningen på månads och årsbasis. Slutresultatet blir en rapport som visar installerad effekt, förutsättningar kring solcellsanläggningen, ingående produkter, förväntad produktion månad för månad.
  • Montagetid - Med Kraftpojkarnas erfarenhet från andra projekt kan uppskattningar angående montagetid för olika prospekt utföras. Vi delger hur faktorer som taklutning, olika typer av tak, hustyp påverkar den förväntade montagetiden.
  • Snölaster Kraftpojkarna hjälper till med dimensionering och beräkningar utifrån olika förutsättningar.
  • Vindkrafter - Vilka vindlaster är att förvänta sig vid olika typer av montage.
  • Dimensionering - Av Er solcellsanläggning utifrån givna förutsättningar