Kraftpojkarna - Skandinaviens Konsultativa Solgrossist

Affärsidé

Kraftpojkarna är en konsultativ solgrossist, vilket betyder att vi är mer än bara en grossist.  Vi arbetar nära tillsammans med ett tiotal tillverkare runt om i världen. Genom att inte ha några mellanled kan mycket bra kommersiella villkor erbjudas. Detta samarbete med våra leverantörer, där kontinuerliga utbildningar inom produktnyheter, teknisk support mm är naturligt för oss, leder därmed till hög produktkompetens.

Kraftpojkarna startades 2012 och koncernen består idag av två bolag som båda erbjuder produkter och tjänster inom området solkraft.

Vi verkar på marknaderna Sverige, Norge och Finland genom våra återförsäljare och partners. Nyckelfärdiga solcellspaket, små som stora, levereras till slutkundens adress vid den tidpunkt då installationen skall startas upp,  vilket bland annat innebär att inga mellanlager behövs och att vi kan säkerställa att allt material finns på plats. 

Vidare äger Kraftpojkarna Nordens första Megawattpark med solföljare mellan Västerås och Enköping.

Vid vårt kontor, Nykvarns Gård - Västerås (ca 100 km väster om Stockholm), har en Energiby växt fram där vi också har vårt lager och kontor. Här visar vi genom våra demoanläggningar upp hur olika typer av solcellsanläggningar kan se ut och hur de fungerar. 

Kraftpojkarna har idag 21 anställda med följande funktioner – projektstöd, support (teknik, kund och leverans), försäljning, produktansvarig, lager och logistik/inköp

Om KraftpojkarnaKraftpojkarna är medlem i Svensk Solenergi (SSE). Svensk Solenergi är en branschförening, som med cirka 140 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.