Kraftpojkarna - Skandinaviens Konsultativa Solgrossist

Affärsidé

Kraftpojkarna är en konsultativ solgrossist, vilket betyder att vi är mer än bara en materialleverantör.  Vi erbjuder även tjänster och mervärden, så som projekteringsstöd, utbildningar, service och support. Vi arbetar nära tillsammans med ett 20-tal världsledande tillverkare runt om i världen, för att kunna erbjuda noga utvalda och testade produkter och lösningar. Genom att inte ha några mellanled kan mycket bra kommersiella villkor erbjudas. Detta samarbete med våra leverantörer, där kontinuerliga utbildningar inom produktnyheter, teknisk support mm är naturligt för oss, leder därmed till hög produktkompetens.

Kraftpojkarna startades 2012 och erbjuder produkter och tjänster inom området solkraft, energilagring och laddinfrastruktur.

Vi verkar på marknaderna Sverige, Norge och Finland genom våra återförsäljare och partners. Nyckelfärdiga solcellspaket, små som stora, levereras till slutkundens adress vid den tidpunkt då installationen skall startas upp,  vilket bland annat innebär att inga mellanlager behövs och att vi kan säkerställa att allt material finns på plats. 

Vidare äger Kraftpojkarna Nordens första Megawattpark med solföljare mellan Västerås och Enköping.

Vid vårt kontor, Nykvarns Gård - Västerås (ca 100 km väster om Stockholm), har en Energiby växt fram där vi också har vårt lager och kontor. Här visar vi genom våra demoanläggningar upp hur olika typer av solcellsanläggningar kan se ut och hur de fungerar. 

Kraftpojkarna har byggt upp följande funktioner in-house – projektstöd, support (teknik, kund och leverans), försäljning, produktansvarig, lager och logistik/inköp

Om KraftpojkarnaKraftpojkarna är medlem i Svensk Solenergi (SSE). Svensk Solenergi är en branschförening, som med cirka 140 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.
Styrelse


Om Kraftpojkarna

Om Kraftpojkarna

Om Kraftpojkarna

Om Kraftpojkarna

Om Kraftpojkarna

Patrik Widlund
Ordinarie ledamot, Styrelseordförande

Dag Wetterberg
Ordinarie ledamot


Jaan Balod
Ordinarie ledamot


Magnus Hellberg
Ordinarie ledamot


Anders Hjärpe
Ordinarie ledamot