Solparken

2015-09-25 - Kraftpojkarna

Solparken

Onsdagen den 5 februari 2014 invigdes Nordens största solpark för produktion av el

Invigning Solcellsanläggningen Solparken

Onsdagen den 5 februari 2014 invigdes Nordens största solpark för produktion av el. Megawattparken har en effekt på 1 miljon Watt och ligger längs E18 mellan Västerås och Enköping. Solparken är ett samarbete mellan Mälarenergi AB och Kraftpojkarna AB.

På plats bland de 91 solföljarna fanns ca 200 inbjudna besökare. Representanter från kommuner i regionen, leverantörer, landshövdingen, högskola, myndigheter och kunder till både Mälarenergi och Kraftpojkarna närvarade under invigningen. Under invigningen höll

Anna-Karin Hatt (it- och energiminister) invigningstal. Talet finns här att läsa i sin helhet >>

Fakta om solparken

  •  Solparken innehåller 91 solföljare om vardera 72 kvadratmeter. På varje solföljare ryms 36 solcellspaneler.
  •  Solföljarna är monterade med dubbla axlar som gör dem rörliga, på så vis följer de solen och utnyttjar instrålningen maximalt.
  •  Parken täcker en markyta på cirka 40 000 kvadratmeter.
  • Solcellerna i parken beräknas producera ungefär 1,2 miljoner kilowattimmar (kWh) per år.
  • Det bedrivs ett forskningsprojekt i solparken där 10 olika typer av installationer ingår. Forskningsprojektet sker i samverkan mellan Mälarenergi, Kraftpojkarna, Mälardalens högskola och ABB.