Kraftpojkarna förstärker styrelsen

2017-03-31 - Kraftpojkarna AB

Kraftpojkarna förstärker styrelsen

Vi förstärker vår styrelse med Agneta Franksson och Jaan Balod


Agneta är civilingenjör från Elektrotekniklinjen vid Kungliga tekniska högskolan och har arbetat både som utvecklingsingenjör, teknisk supportchef, försäljningschef och i VD roller samt sedan 2006 även i olika styrelser. Idag är hon styrelseledamot i Blekinge Tekniska Högskola, styrelseordförande i Specialplast Wensbo AB och sedan 2012 arbetar hon som styrelseordförande i Radix Kompetens AB som nyligen tog hem det nationella priset i Sverige som Årets Supergasell med en tillväxt på hisnande 5062 % under perioden 2012-2015.

”Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta med ett så fint företag som Kraftpojkarna och
jag känner mig mycket hedrad över förtroendet”, Agneta Franksson 

Jaan har varit anställd i tre internationella koncerner och har genom detta skaffat sig en bred erfarenhet gällande styrning, utveckling samt förvärv av företag. Idag är Jaan ansvarig för Kraftpojkarna i Stockholm AB och har tidigare varit VD för Konica Minolta AB och haft olika styrelseuppdrag i bla Koneo AB och Huddinge Hockey.

Jag ser fram emot att få vara del i att utveckla och positionera Kraftpojkarna tillsammans
med övriga medarbetare till att bli marknadsledande inom våra verksamhetsområden”, Jaan Balod